Çinko Sülfat

Çinko Sülfat
Tarım alanında sıklıkla kullanılan gübre çeşitlerinden biri olan Çinko Sülfat ZnSO₄ formülüne sahiptir. Çinko başlı başına hayatımızda önemli bir yere sahip ana bileşenlerden biri olmaktadır. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler için gerekli ve önemli etkilere sahiptir. Çinko ihtiyacının karşılanması için mutlaka ek takviyeler gereklidir. Çinko Sülfat maddesi de tam olarak bu Çinko ihtiyacının karşılanmasında etkin rol oynayan önemli bir yardımcı madde olmaktadır.

Çinkonun Kullanım Alanları
Çinko insan, hayvan ve bitki sağlığı için önemli olan bir maddedir. İnsanlar için takviye olarak satılan bu madde aynı zamanda bitki ve hayvanlar içinde takviye olarak satılır. Çinko Sülfat Heptahidrat maddesi özellikle tarımda sıklıkla tercih edilen gübre türlerinden biri olmaktadır. Bu kadar önemli olan Çinko maddesinin genel olarak kullanım alanları hakkında bilgi verecek olursak. Şöyle ki;
• Tarımda oldukça ihtiyaç duyulan çinko bitkinin su tutma kapasitesini artırarak aynı zamanda verimliliğini artırır. Özellikle bitkilerin bodur kalmasını engeller ve gelişmesine katkıda bulunur. Bunların yanında bitkilerin meyve tutumlarını artırır ve şekil bozukluklarının önüne geçer.
• Yem endüstrisinde hayvanların çinko ihtiyacının karşılanması için kullanılır.
• İlaç endüstrisinde kullanılır.
• Gıda endüstrisinde kullanılır.
• Maden sektöründe kullanılır.
Çinko Sülfat maddesi genel olarak bitki ve hayvanların çinko ihtiyacının karşılanmasında kullanılan, yüksek oranda çinko barındıran önemli bir bileşik olmaktadır.
Çinko Sülfat Bitkiler İçin Neden Önemlidir?
Bu bileşim sıklıkla tarım gübrelerinde karşımıza çıkar. Bunun nedeni bitkilerin çinko ihtiyaçlarının karşılanması içindir. Normal koşullarda bitkiler çok fazla çinkoya ihtiyaç duymaz ancak toprak yapısı gereği bu maddeye ihtiyaç duyuyorsa buna bağlı olarak bitki bodur kalır ve yeterince verim alınmaz. Bu madde toprağın pH değerini düzenleyerek bitkinin daha iyi gelişmesini sağlar. Bu sayede hem bitki daha iyi gelişir hem de çok daha fazla verim alınır.
Çinko Sülfat başta bitkiler olmak üzere içinde yer alan çinko miktarı sayesinde tüm canlılar için önemli bir bileşimdir. Bu bileşim sayesinde topraktan ve bitkiden çok daha fazla verim elde edilir. Tüm bu nedenlerden ötürü de içinde yüksek oranda Çinko bulunan bu bileşime fazlası ile ihtiyaç vardır.